Albert Calmette Kimdir

Albert Calmette Kimdir, Albert Calmette Hayatı Biyografi

Fransız bakteriyoloji bilgini. Çalışma arkadaşı Guerin ile birlikte, BCG kısa adıyla bilinen tüberküloz aşısını ha­zırlamışlardır.

Albert Leon Charles Calmette, 12 Temmuz 1863’de Nice’te doğdu, 29 Ekim 1933’de Paris’te öldü. 1886’da Paris Üniversitesi’nden tıp diplomasını alıp, 1889’da, bir yıl önce kurulan Paris Pasteur Enstitüsünde Emile Roux’nun verdiği ilk mikrobiyoloji derslerini izledikten sonra, Pasteur’ün isteği üzerine Çinhindi’ne giderek Saygon’da (bugün Sosyalist Viet­nam Cumhuriyetinin başkenti Ho Şi Minh) bir bakte­riyoloji laboratuvarı (Saygon Pasteur Enstitüsü) kur­du. 1895’de Fransa’ya döndü ve ertesi yıl Lille’de yeni bir Pasteur Enstitüsü kurarak 1917’ye değin bu enstitünün yöneticiliğini üstlendi. O tarihte Paris Pasteur Enstitüsü’nün müdür yardımcılığına atandı ve tüberküloz bölümünün kuruluşunu örgütledi.

Saygon’da bulunduğu sıralar yılan zehirlerini inceleme olanağı bulan Calmette, Behring ve Roux’un tetanosa karşı bir antitoksin üretmelerinden hemen sonra, onların açtığı yolu izleyerek yılan zehirine karşı koruyucu bir serum hazırladı. Tüm yaşamını tüberküloz, veba, çiçek hastalığı ve serum tedavisi araştırmalarına adayan Calmette’in tıbba ve insanlığa en büyük armağanı tüberküloz aşısıdır. 1906’da Lille Pasteur Enstitüsü’nde bu konu üzerinde çalışmaya başlayan Calmette ve Guerin, iki yıl sonra, hastalıklı sığırlardan alınan tüberküloz basillerinin safra salgısı (öd) katılmış bir kültür ortamında üretildiği zaman, hastalık yapıcı özelliğini yitirdiğini, buna karşılık antikor yapıcı özelliğini koruduğunu gözlemlediler.

  • Eserleri (başlıca): Les venins, les animaux venimeux et la serotberapie antivenimeuse, 1907, (“Zehirler, Zehirli Hayvanlar ve Zehire Karşı Serum Tedavisi”); L’infection bacillaire et la tuberculose chez l’homme et chez les animaux, 1920, (“insanda ve Hayvanlarda Basilli Hasta­lıklar ve Tüberküloz”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>